Conmik Waterstop là gioăng trương nở cản nước hiệu suất cao
Hotline liên hệ:
0967.966.789
Blue ocean

Gioăng trương nở

Conmik Waterstop là gioăng trương nở cản nước hiệu suất cao có hình dạng là các khoanh bentonite.Phản ứng giữa nước và các nhóm hút nước (một phần kết cấu nguyên tử của Conmik Waterstop) tạo nên sự trương nở.
Gioăng trương nở Conmik Waterstop
Ưu điểm: - Dễ dàng thi công (đóng nối hoặc đặt vào mối nối) - Linh hoạt, có thể sử dụng cho mối ...

Gioăng trương nở Conmik Waterstop

G

Bấm để gọi ngay